Formy płatności

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.

Dostępne formy płatności:

Karty płatnicze:

  • Visa
  •  Visa Electron
  •  MasterCard
  •  MasterCard Electronic
  •  Maestro